asbest vrij in 2024

Asbest vrij in 2024?!

Sinds 1993 is het in Nederland verboden om asbest te gebruiken in de bouw. In de jaren daarvoor werd asbest op grote schaal gebruikt, vooral in de productie van golfplaatdaken van schuren in de agrarische sector. Anno 2016 is er nog 130 miljoen m² aan asbestdaken in Nederland te vinden.


Verbod op asbestdaken
De Nederlandse overheid voert vanaf 2024 een verbod in op asbestdaken om de blootstelling van asbest te reduceren. Wie na 2024 nog een asbestdak bezit, moet dit verplicht verwijderen. Voor de verwijdering van de asbestdaken kan tot 31 december 2019 gebruik gemaakt worden van een subsidieregeling.
Veel onwetendheid rondom asbest
Over asbest bestaat veel onwetendheid. Weinig Nederlanders zijn zich bewust van de aanwezigheid van asbest in gebouwen van voor 1993 en ook weinig Nederlanders denken asbest te kunnen herkennen. Uit onderzoek blijkt ook dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking niet bekend is met het project asbestdakenverwijdering.
Verwijderingscapaciteit van asbest
Om de doelstelling ‘Asbestdakenvrij Nederland’ in 2024 te behalen blijkt er een grote ondercapaciteit te zijn. De huidige capaciteit blijkt niet toereikend te zijn om alle asbestdaken voor 2024 te kunnen verwijderen.
Hieronder vindt u een infographic met een aantal feiten en cijfers over asbest en de verwijdering ervan.
Infographic Asbest vrij in 2014?


Land van herkomst:Nederland
Infographic designer:BME Opleidingen
Opdrachtgever:BME Opleidingen
Bron:Rijksoverheid.nl, rvo.nl, asbestnet.nl, TV-Programma Zembla: Asbest vrijgekomen, EVA asbestbeheerprogramma, Oesterbaai
Formaat:1000 x 6700


Kleuren