Berichten

Handschrift, wat zegt dat over jou?

Handschrift, wat zegt dat over jou? Jouw handschrift is soms erg belangrijk, vooral dat het leesbaar is natuurlijk. Maar er is meer… Wat zegt een handschrift eigenlijk over iemand?

Grafologie is een studie over handschrift, hierbij wordt een handschrift geanalyseerd op karakter, persoonlijkheid en vaardigheden van een persoon. Hoe iemand schrijft kan 5000 verschillende persoonlijkheidskenmerken laten zien. Op medisch gebied kan het handschrift worden gebruikt bij het stellen van een diagnose.
Bekijk in deze infographic wat voor soorten handschriften er zijn en wat deze betekenen.
Infographic Handschrift wat zegt dat over jou


Land van herkomst: Amerika
Infographic designer: Onbekend
Opdrachtgever: Onbekend
Bron: fastcodesign.com
Formaat: 642×5109


Kleuren

Loopbaanoriëntatie en – Begeleiding (LOB)

Het project Stimulering LOB ondersteunt scholen bij loopbaanoriëntatie en – begeleiding van leerlingen.


LOB is een zeer actueel onderwerp. Het project werd in 2009 opgezet door de VO-raad, met middelen van het ministerie van OCW. Het project helpt decanen, mentoren en andere leerlingbegeleiders om leerlingen een weloverwogen keuze voor hun vervolgstudie of –loopbaan te laten maken. Op internet is er dan ook veel te vinden over LOB. De startpagina LoopbaanOriëntatie en – Begeleiding (LOB) heeft als doel om het onderwijsveld een overzicht aan te bieden van alles dat er toe doet op LOB-gebied. Op deze startpagina worden verschillende instrumenten, onderzoeken, praktijk verhalen en best practices op een geordende manier ontsloten, waarmee vo-scholen in staat zijn LOB te verbeteren.
Het project stimuleert daarom regionale samenwerking en proberen de deskundigheid in scholen op dit gebied te vergroten. Daarnaast moedigen wij scholen aan een helder beleid op het gebied van LOB te voeren.
Deze infographic laat de belangrijkste werkzaamheden, leuke feitjes, en inmiddels behaalde resultaten van project Stimulering zien.
Infographic Loopbaanorientatie en begeleiding


Land van herkomst: Nederland
Infographic designer: Cool infographics
Opdrachtgever: LOB-VO
Bron: LOB-VO
Formaat: 1000×7055 px


Kleuren


Huiswerk kennen ze niet in Finland

In Finland krijgen studenten veel minder huiswerk dan in andere landen, maar ze doen het toch beter dan de rest. Hoe komt dit?


In Finland zitten er gemiddeld 12 leerlingen in een lokaal. Ze krijgen dus meer aandacht. Ook krijgen ze veel minder examens. Ze krijgen wel huiswerk maar een stuk later. Daarnaast zijn de leraren verplicht een diploma te bezitten van de universiteit.
Bekijk deze infographic als je meer te weten wilt komen over school in Finland.
Infographic Huiswerk kennen ze niet in Finland


Land van herkomst: Amerika
Infographic designer: Onbekend
Opdrachtgever: Online Classes
Bron: Home Schooling
Formaat: 800×5823 px


Kleuren