Feitjes en weetjes

Klimaatverandering en gezondheid

De wereldwijde opwarming van de aarde heeft een groot effect op onze gezondheid. De veranderingen in het weer en het milieu kunnen leiden tot een aantal gezondheidsproblemen, waaronder oververhitting, luchtverontreiniging en de verspreiding van ziekten door insecten.

Spaarrekening

Oververhitting is een van de grootste gevaren voor de gezondheid tijdens warme temperaturen. Het kan leiden tot uitdroging, vermoeidheid en gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten. Mensen die werken in warme omgevingen, zoals boeren en bouwvakkers, zijn erg vatbaarder voor oververhit te raken. Ook ouderen en jonge kinderen zijn meer kwetsbaar.

Klimaatverandering kan ook leiden tot een toename van luchtverontreiniging. De opwarming van de aarde kan bijvoorbeeld leiden tot een toename van stofdeeltjes en ozon in de lucht. Deze deeltjes kunnen de luchtwegen irriteren en leiden tot gezondheidsproblemen zoals astma en longontstekingen.

Verspreiding van ziekten door insecten

Klimaatverandering kan ook leiden tot een verspreiding van ziekten door insecten, zoals de ziekte van Lyme en dengue koorts. Warmer weer kan insecten stimuleren om zich sneller te reproduceren en zich verder te verspreiden. Het is belangrijk dat we maatregelen nemen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, om zo de gezondheid van onze toekomstige generaties te beschermen.

“Climate change is the biggest global health threat of the 21st century.” – Dr. Margaret Chan, former Director-General of the World Health Organization

Land van herkomst: België
Infographic designer: Unknown
Opdrachtgever: H.E.A.L
Bron: H.E.A.L
Formaat: 2481 x 3508


KleurenKlimaatverandering in Azië en de Stille Oceaan

Klimaatverandering is een groeiend probleem in de hele wereld, en Azië is geen uitzondering. De Stille Oceaan, die zich uitstrekt van Japan tot Australië, is vooral gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals opwarming van de oceanen, zeespiegelstijging en intensievere stormen.

Gevolgen van klimaatverandering

De opwarming van de oceanen is een van de grootste gevolgen van klimaatverandering in de Stille Oceaan. De oppervlaktetemperatuur van de oceaan is in de afgelopen decennia aanzienlijk gestegen, met name in de westelijke Stille Oceaan. Deze opwarming leidt tot verlies van ijs in de poolgebieden, veranderde oceanische stromingen en een toename van extreem weer.

“Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen voor onze planeet, en Azië is een van de gebieden waar de gevolgen het hardst worden gevoeld.” – Anote Tong, voormalig president van Kiribati

Een ander groot gevolg van klimaatverandering in de Stille Oceaan is de zeespiegelstijging. De zeespiegel is in de afgelopen eeuw al met ongeveer 20 cm gestegen, en verwacht wordt dat deze stijging in de toekomst alleen maar zal toenemen. Dit kan leiden tot overstromingen, verlies van kustgebieden en een grotere kwetsbaarheid voor orkanen en tyfoons.

Zware stormen

Ten slotte kan klimaatverandering ook leiden tot intensievere stormen in de Stille Oceaan. Warmer oceanen zorgen voor meer energie voor orkanen en tyfoons, waardoor deze extreem weer gebeurtenissen krachtiger kunnen worden. Dit kan grote schade en verlies van levens veroorzaken in kustgebieden.

Tekst: Brian / Opmaak: Paul

Deze afbeelding legt uit hoe klimaatverandering invloed heeft op Azië en de Stille Oceaan.

Land van herkomst: USA
Infographic designer: Unknown
Opdrachtgever: Unknown
Bron: Pinterest
Formaat: 1500 x 2000


KleurenXR is de technologie van de toekomst

Het is jaar 2030 en je hebt een drukke dag gepland. Je moet Mars bezoeken en een zakenvergadering bijwonen in Brazilië, allemaal vanuit het comfort van je kantoor in New York. Extended Reality (XR) zal je in staat stellen om dit in de toekomst te bereiken, ondanks hoe onwerkelijk dit nu misschien klinkt.

Gebruik van XR

Op dit moment wordt XR vooral gebruikt in de entertainment-industrie, maar er zijn ook andere sectoren die baat hebben bij de technologie. Volgens voorspellingen zal de markt voor XR in 2022 een grootte bereiken van meer dan $209 miljard. Dit toont aan dat XR een groot potentieel heeft om te groeien en te innoveren in verschillende industrieën.

Een ander voordeel van XR, is dat het afstanden kan overbruggen. Werknemers kunnen bijvoorbeeld op afstand toegang krijgen tot data en virtuele vergaderingen bijwonen, ongeacht waar ze zich fysiek bevinden. Dit kan de manier waarop we werken en samenwerken fundamenteel veranderen.

XR in de medische sector

In de medische sector biedt Extended Reality (XR) een aantal interessante mogelijkheden. Zo kan XR bijvoorbeeld worden gebruikt voor de opleiding van medische studenten door hen  virtueel praktijkervaring op te doen met behulp van virtuele patiënten.

Ook kan XR worden gebruikt voor chirurgische simulatie, waardoor chirurgen hun vaardigheden kunnen verbeteren en risico’s kunnen verminderen. XR kan ook worden gebruikt voor patiëntenbehandeling, bijvoorbeeld door virtuele realiteit te gebruiken voor pijnbestrijding of revalidatie. Het gebruik van XR in de medische sector is nog steeds in ontwikkeling, maar biedt veel mogelijkheden voor verbetering van de gezondheidszorg.

“XR is the next step in the evolution of human-computer interaction. It will change the way we live, work and play, just as the internet did before it.” – Mark Zuckerberg

Deze afbeelding legt uit hoe Extended Reality werkt

 

Land van herkomst: USA
Infographic designer: Unknown
Opdrachtgever: Visualcapitalist
Bron: Visualcapitalist
Formaat: 4660 x 2865


KleurenHet vertrouwen in de bankensector

Financiële diensten zijn steeds minder gebaseerd zijn op fysieke ervaringen, zoals geld gebruiken of een bezoek aan een filiaal. In deze digitale tijdperk, zijn consumenten steeds bezorgder over de veiligheid van hun persoonlijke informatie.

Het vertrouwen

Financiële diensten zijn steeds minder gebaseerd zijn op fysieke ervaringen, zoals geld gebruiken of een bezoek aan een filiaal. In deze digitale tijdperk, zijn consumenten steeds bezorgder over de veiligheid van hun persoonlijke informatie.

Het vertrouwen in banken is sinds de financiële crisis van 2008 geleidelijk aan aan het stijgen, maar het blijft een belangrijk aandachtspunt voor de bankensector. Uit onderzoek is gebleken dat consumenten bij het kiezen van een bank vertrouwen als een meer doorslaggevende factor beschouwen dan prijs.

Transparantie en vertrouwen

Het is belangrijk om te erkennen dat technologie alleen niet voldoende is om het vertrouwen van consumenten te vergroten. Banken moeten ook transparant zijn over hoe ze met persoonlijke gegevens omgaan en zich inspannen om de kwaliteit van de service te verbeteren. Door deze aanpak te volgen, kunnen banken ervoor zorgen dat ze een rol blijven spelen in het digitale tijdperk en dat consumenten hen blijven vertrouwen als betrouwbare partners voor hun financiële behoeften.

“Het gebruik van geld is grondig veranderd door de komst van online geld, en deze verandering zal alleen maar doorzetten in de toekomst.”

Land van herkomst: USA
Infographic designer: Unknown
Opdrachtgever: Visualcapitalist
Bron: Visualcapitalist
Formaat: 1200 x 1938


KleurenVeranderingsmanagement in de praktijk

Het managen van veranderingen is belangrijk voor het slagen van veranderingen binnen een organisatie. Er zijn veel stappen die bepalend zijn voor het succesvolle veranderen, van het vaststellen van de noodzaak tot verandering tot het uitvoeren ervan en het beoordelen van de resultaten.

Identificatie van de noodzaak tot verandering

De eerste stap in veranderingsmanagement is het identificeren van de noodzaak tot verandering. Dit kan worden gedaan door het analyseren van interne en externe factoren, zoals veranderende marktomstandigheden, verouderde technologieën en veranderende wet- en regelgeving.

Wanneer de voorbereiding en planning voltooid zijn, is het tijd om de verandering door te voeren. Dit omvat het uitvoeren van de geplande acties en het monitoren van de voortgang. Het is belangrijk om de medewerkers te betrekken bij de veranderingen, zodat zij begrijpen waarom de verandering noodzakelijk is en hoe zij hieraan kunnen bijdragen. Communicatie is hierbij een belangrijk aspect, zowel intern als extern.

Het is belangrijk de uitkomsten te beoordelen nadat het plan is uitgevoerd. Dit kan door middel van metingen voor en na de verandering, zoals het vergelijken van de prestaties van de organisatie. Wanneer nodig, kunnen er aanpassingen worden gedaan om ervoor te zorgen dat de verandering effectief is en de gewenste resultaten oplevert.

“Change is the only constant in life.” – Heraclitus

Sustainability

Het is ook belangrijk om te zorgen dat de veranderingen zijn gebaseerd op duurzaamheid, zodat de voordelen van de veranderingen op lange termijn behouden blijven. Dit doe je door processen en procedures in te stellen die ervoor zorgen dat de veranderingen blijvend zijn

Statistieken die uitleggen hoe een bedrijf verandert en hoe dat wordt beheert

Land van herkomst: USA
Infographic designer: Unknown
Opdrachtgever: Raconteur
Bron: Raconteur
Formaat: 4660 x 2865


KleurenBurn-out in de werkomgeving: oplossingen

Burn-out is een veelvoorkomend probleem onder werknemers. Het welzijn van een persoon, speelt een belangrijke rol in het voorkomen van burn-out. Werknemers die zich mentaal gezond voelen, zijn productiever en hebben minder kans om uitgeput te raken.

Mentale gezondheid onder werknemers

Het belang van werknemers en hun mentale gezondheid kan niet genoeg benadrukt worden. Een gezonde werknemer is niet alleen productiever, maar is ook minder afwezig en heeft minder kans op ziekteverzuim. Bovendien kan een werknemer met een goede mentale gezondheid bijdragen aan een positieve werkomgeving, wat van groot belang is voor het welzijn van de hele organisatie.

“Preventie is beter dan genezen, wees proactief in het behouden van je mentale gezondheid en voorkom burn-out.”

Er zijn diverse manieren waarop organisaties kunnen bijdragen aan de mentale gezondheid van hun werknemers. Dit kan door het aanbieden van mentale gezondheidsprogramma’s, het creëren van een ondersteunende werkomgeving en het bieden van flexibiliteit in werktijden. Ook het aanbieden van educatie over mentale gezondheid kan bijdragen aan het verminderen van stigmatisering en het verhogen van begrip voor mentale gezondheid in de organisatie.

De oorzaken van een burn-out

Burn-out is vaak het gevolg van langdurige stress en overspannenheid. Dit kan veroorzaakt worden door een combinatie van factoren zoals een overbelaste werkdruk, een gebrek aan controle over de eigen werkzaamheden, een gebrek aan ondersteuning en erkenning en een gebrek aan balans tussen werk en privé. Het is belangrijk om deze factoren in de gaten te houden en preventieve maatregelen te nemen om burn-out te voorkomen.

Tekst: Brian / Opmaak: Paul

Uitleg over Burn-out op de werkplek

 

Land van herkomst: USA
Infographic designer: Unknown
Opdrachtgever: Raconteur
Bron: Raconteur
Formaat: 2320 x 1489


KleurenOnopgemerkte AI-integratie in ons leven

Artificial Intelligence (AI) is een snel groeiende technologie die steeds meer terreinen van ons leven raakt. Van geautomatiseerde processen in de industrie tot aan de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s, de toepassingen van AI zijn erg breed.

Spaarrekening

Een van de belangrijkste toepassingen van AI is het automatiseren van beslissingsprocessen. Machine learning-algoritmen kunnen grote hoeveelheden data analyseren en patronen herkennen die menselijke analisten misschien niet zouden zien. Hierdoor kunnen bedrijven sneller en nauwkeuriger beslissingen nemen, wat kan leiden tot een grotere productiviteit en winst.

AI kan ook worden gebruikt voor het voorspellen van toekomstige trends en het identificeren van potentiële problemen. Bijvoorbeeld door het analyseren van verkoopdata, kan een bedrijf voorspellen wanneer er een daling in verkoop zal zijn en hierop anticiperen. Ook kan het helpen bij het voorspellen van onderhoudsproblemen bij machines, zodat deze op tijd kunnen worden opgelost.

Chatbots

Chatbots zijn een vorm van AI die specifiek zijn ontworpen om met mensen te communiceren. Ze worden vaak gebruikt in klantenservice om snel en efficiënt vragen van klanten te beantwoorden, zonder dat er een medewerker aan te pas hoeft te komen. Chatbots kunnen ook worden ingezet voor het automatiseren van eenvoudige taken en het verzamelen van informatie van klanten. Door hun snelheid en beschikbaarheid 24/7, kunnen chatbots bijdragen aan een verbetering van de klanttevredenheid en kostenbesparingen voor bedrijven.

“The rise of powerful AI will be either the best or the worst thing ever to happen to humanity. We do not yet know which.” – Stephen Hawking

De afbeelding legt uit hoe AI in ons leven is geïntrigeerd

 

Land van herkomst: USA
Infographic designer: Unknown
Opdrachtgever: Raconteur
Bron: Raconteur
Formaat: 2048 x 1260


KleurenGenerieke medicijnen: feiten en cijfers

Generieke medicijnen zijn nagemaakte versies van medicijnen die al eerder zijn goedgekeurd door de gezondheidsautoriteiten. Ze bevatten dezelfde werkzame stoffen en werken op dezelfde manier als het originele merkmedicijn. Generieke medicijnen zijn dus een veilige en goedkope keuze voor patiënten.

Spaarrekening

Een van de belangrijkste redenen waarom generieke medicijnen goedkoper zijn dan merkmedicijnen is omdat de fabrikanten geen onderzoeks- en ontwikkelingskosten hebben. Er zijn verschillende bedrijven die hetzelfde medicijn maken, dus ze moeten goedkope prijzen aanhouden om klanten te krijgen. Dit betekent dat de prijs van generieke medicijnen vaak veel lager is dan die van het originele merkmedicijn, terwijl de werkzame stof en de werking hetzelfde zijn.

Het is belangrijk om te weten dat generieke medicijnen net zo veilig en effectief zijn als merkmedicijnen. Ze worden door de gezondheidsautoriteiten grondig getest en goedgekeurd voordat ze op de markt worden gebracht. Generieke medicijnen zijn beschikbaar voor een groot aantal geneesmiddelen, waardoor patiënten een breder scala aan keuzes hebben.

In Europa wordt ongeveer 80% van alle verkochte medicijnen verkocht als generiek. In de VS is dit zelfs 90%. Nederland volgt met ongeveer 70% van alle verkochte medicijnen als generiek. Dit geeft aan hoe populair generieke medicijnen zijn en hoeveel geld ze besparen voor overheden en verzekeraars.

Financieel plan

Het gebruik van generieke medicijnen kan een grote impact hebben op de gezondheidszorg. Door de lagere kosten kunnen meer mensen toegang krijgen tot de medicijnen die ze nodig hebben, en dit kan bijdragen aan een verbetering van de gezondheid van de bevolking. Bovendien kan het gebruik van generieke medicijnen ook helpen om de kosten van de gezondheidszorg te verlagen, zodat deze toegankelijker en betaalbaarder kan worden voor iedereen.

 

“In Europa wordt ongeveer 80% van alle verkochte medicijnen verkocht als generiek.”

 

Een heleboel grafieken, tabellen en statistieken over generieke medicijnen

 

 

 

Land van herkomst: USA
Infographic designer: Unknown
Opdrachtgever: Raconteur
Bron: Raconteur
Formaat: 2320 x 1489


Kleuren

Katten in cijfers: alles wat je wilt weten

Katten zijn een van de meest geliefde huisdieren. Vroeger gebruikten mensen ze om muizen te vangen, maar nu vinden mensen ze vooral leuk vanwege hun gezelschap en aaibaarheid. Er zijn veel verschillende rassen van katten, met variaties in grootte, kleur, haarlengte en temperament.

Gezondheid en gedrag

Katten zijn een van de meest populaire huisdieren, met meer dan 600 miljoen katten in huishoudens over de hele wereld. In Nederland zijn er zo’n 4 miljoen huishoudens met een kat. Dit laat zien hoeveel mensen van katten houden en hoeveel mensen er voor kiezen om een kat te houden als huisdier.

De gemiddelde levensverwachting van een kat is 12-15 jaar. Katten zijn meestal sociaal en vinden het fijn om in gezelschap te zijn. Sommige katten zijn meer op zichzelf en zullen niet zo veel sociale interactie willen.

Het is belangrijk om katten regelmatig te laten vaccineren, ontwormen en om gezonde voeding te geven. Het is ook belangrijk om regelmatig de nagels van je kat te knippen en om de ogen en oren van een kat te controleren.

Voeding

De voeding van een kat is van groot belang voor hun gezondheid en welzijn. Een kat is een carnivoor en heeft daarom een dieet nodig dat rijk is aan eiwitten van dierlijke oorsprong. Een kwalitatief goede kattenvoeding moet minstens 30% eiwit bevatten en minder dan 10% koolhydraten. Het is ook belangrijk om te weten dat katten geen granen kunnen verteren en dat ze een hoog gehalte aan taurine nodig hebben, een aminozuur dat alleen in dierlijke eiwitten voorkomt. Katten hebben ook een hoge energiebehoefte en een grote eetlust, dus het is belangrijk om hen in de juiste hoeveelheid te voeden.

“Katten kunnen hun emoties uiten door te miauwen, knipperen met hun ogen, hun staart te bewegen en andere non-verbale communicatie”

Een afbeelding

Land van herkomst: USA
Infographic designer: Unknown
Opdrachtgever: lennymarchica
Bron: lennymarchica
Formaat: 1688 x 2588


Kleuren

AI in de bedrijfswereld: hoe wordt het ingezet?

Volgens onderzoek van Gartner is het aantal bedrijven dat AI implementeert de afgelopen vier jaar met 270 procent toegenomen. Maar welke landen, sectoren en bedrijven zijn het meest actief in de implementatie ervan?

AI in verschillende sectoren

AI wordt in een breed scala van sectoren ingezet. Zo wordt AI gebruikt in de financiële sector voor fraudedetectie en klantenservice, in de gezondheidszorg voor diagnostische hulpmiddelen en in de retail voor personalisatie en voorraadbeheer. Dit laat zien hoe breed we AI kunnen gebruiken en hoe het bijdraagt aan verbeteringen in verschillende sectoren.

AI biedt veel voordelen voor bedrijven, zoals een verbetering van de efficiëntie, kostenbesparingen, en het verhogen van de klanttevredenheid. Bovendien kan AI helpen bij het krijgen van inzichten en het maken van data-gedreven beslissingen die anders moeilijk te maken zouden zijn.

Nadelen van AI in een bedrijf

Hoewel AI veel voordelen biedt, zijn er ook uitdagingen waar bedrijven mee te maken krijgen. Zo kan het moeilijk zijn om de juiste technologie te kiezen, kan het implementatieproces veel tijd kosten en kan het moeilijk zijn om de juiste mensen aan te trekken en te behouden die gespecialiseerd zijn in AI. Ook databescherming en privacy schending zijn belangrijk om in overweging te nemen.

“AI kan een belangrijke rol spelen in het verminderen van kosten, het verhogen van de efficiëntie en het verbeteren van de klanttevredenheid”

AI wordt door meer bedrijven in Europa gebruikt

 

Land van herkomst: USA
Infographic designer: Unknown
Opdrachtgever: Raconteur
Bron: Raconteur
Formaat: 2320 x 3700

 


Kleuren