De tekortkoming van schoon water in de wereld

Water is heel belangrijk voor ons. Of het nu gaat om drinkwater, irrigatie voor landbouw of de scheepvaart, water is onmisbaar voor onze samenleving.

Toegang tot schoon water

Een van de grootste oorzaken van het tekort aan schoon water is waterverontreiniging. Industrie, landbouw en huishoudelijke afvalstoffen zorgen voor verontreiniging van rivieren, meren en grondwater. Dit kan de gezondheid van mensen en dieren in gevaar brengen en ook erg slecht zijn voor de economie van plaatselijke gebieden die afhankelijk zijn van deze waterbronnen.

Onvoldoende toegang tot schoon water is een groot probleem in veel ontwikkelingslanden. Veel mensen moeten lange afstanden afleggen om toegang te krijgen tot schoon water, waardoor ze tijd verliezen die ze zouden kunnen besteden aan andere taken. Bovendien zijn veel mensen in ontwikkelingslanden afhankelijk van waterbronnen die verontreinigd zijn met bacteriën en andere schadelijke stoffen.

Klimaatverandering

De klimaatcrisis vergroot ook het probleem van vervuild water. De opwarming van de aarde leidt tot veranderingen in de neerslagpatronen en de snelheid waarmee water uit smeltende gletsjers en ijskappen afstroomt. Dit kan leiden tot droogte in sommige gebieden en overstromingen in andere gebieden. De zeespiegelstijging kan ook overstromingen.

“Access to clean water is a basic human right. Yet, today, billions of people – most of them living in developing countries – are denied that right.” – Kofi Annan

Deze afbeelding legt uit onze gezondheid daalt als ons drinkwater zeldzamer wordt.

 

Land van herkomst: USA
Infographic designer: Unknown
Opdrachtgever: Seametrics
Bron: Seametrics
Formaat: 2000 x 1200


Kleuren