Dieren in Canada dreigen uit te sterven

Er zijn veel redenen waarom dieren in Canada dreigen uit te sterven, waaronder verlies van habitat, verontreiniging, klimaatverandering en overbevissing. Er worden veel dieren gedood door verkeer en jacht. Deze dingen hebben ervoor gezorgd dat er minder van bepaalde dieren in Canada zijn.

Spaarrekening

Meer dan 600 soorten dieren in Canada zijn bedreigd of kwetsbaar door menselijke activiteiten, zoals verlies van habitat, verontreiniging, klimaatverandering en overbevissing. De meeste van deze bedreigde soorten zijn in gevaar door veranderingen in het landschap die veroorzaakt worden door mensen, zoals steden, boerderijen en mijnbouw. Helaas zijn er meer dan 200 soorten dieren die in Canada reeds uitgestorven zijn. De bescherming van deze bedreigde soorten is van groot belang om toekomstige generaties de kans te geven om deze unieke dieren te zien.

Er wordt hard gewerkt aan het beschermen van bedreigde diersoorten, door onder andere het beschermen van hun leefomgeving, het reguleren van de jacht, het beperken van vervuiling en het aanpakken van klimaatverandering. Er zijn ook programma’s om de populaties van deze dieren te herstellen, zoals het uitvoeren van herintroducties en het beheren van de populaties.

“In Canada zijn meer dan 600 soorten dieren bedreigd of kwetsbaar.”

Financieel plan

Feiten over bedreigde dieren in Canada

  • In Canada zijn meer dan 600 soorten dieren bedreigd of kwetsbaar.
  • Ongeveer 85% van de bedreigde soorten in Canada zijn gekoppeld aan landschapsverandering.

Er zijn meer dan 200 soorten dieren die in Canada al uitgestorven zijn.

Deze afbeelding legt uit wat voor soort dieren die in Canada dreigen uit te sterven.

Land van herkomst: Canada
Infographic designer: Unknown
Opdrachtgever: Naturecanada
Bron: Naturecanada
Formaat: 1600 x 4675


Kleuren